Aktivní zdraví
ORDINAČNÍ DOBA

 aktivnizdravi.cz

.

 

Pondělí       7 - 13
Úterý   13 - 18
Středa   7 - 12
Čtvrtek   7 - 12
Pátek   7  -  12

 

Telefon: 549 272 227

 info@aktivnizdravi.cz

.

 

Aktivní zdraví s.r.o.
MUDr. František Jedlička,Ph.D.
Jabloňová 603/22

621 00 Brno
IČO: 06525679

 

 

 

 

 

MUDr. František Jedlička, Ph.D.

 Vážení pacienti

! NEVSTUPUJTE BEZ PŘEDCHOZÍ DOMLUVY DO PROSTOR ORDINACE !

        Provoz naší praxe je v současné době limitován nedostatkem ochranných prostředků. Ordinace funguje v nouzovém režimu. Proto je čekárna uzamčená.
Pokud je to možné, odložte v zájmu vlastního zdraví návštěvu naší ordinace a kontaktujte nás telefonicky. Tel.: 549 272 227 Toto platí i pro příznaky běžného nachlazení, které je zvládnutelné samoléčbou v domácím prostředí.
Můžeme Vám elektronicky vystavit recept i pracovní neschopnost a tu i elektronicky ukončit. To vše bez vaší přítomnosti. Ta je nutná jen v případě zhoršení stavu, nebo delšího přetrvávání potíží.
Pokud k lékaři musíte (akutní případy), zatelefonujte a budete objednáni na přesný čas.
Neprovádíme do odvolání preventivní prohlídky a žádná jiná plánovaná vyšetření, neprovádíme pracovně-lékařské prohlídky a prohlídky pro posudkovou činnost. (řidičské a zbrojní průkazy, invalidní důchody, příspěvky na péči, lázně, pojistky, bolestné atd.
Osoby, na které se vztahuje karanténa a mají zároveň klinické příznaky, nechť z domova kontaktují přímo hygienickou stanici, tel:  545 113 034 nebo linku 112.

 

Děkujeme za pochopení

 Váš lékař  MUDr. Jedlička František

 

Absolvent LF MU v Brně (1983), atestace v oboru všeobecného lékařství (1986) a v oboru sportovní medicíny (1992). Člen společnosti všeobecných lékařů ČLS JEP, člen společnosti tělovýchovného lekařství ČLS JEP.

Člen realizačních týmů reprezentačních výběrů ČR u družstva cyklistů-silničářů, u plavecké reprezentace a reprezentačních výběrů ČR v kopané v juniorských kategoriích.

V praxi sportovní medicíny se zabývá především problematikou vyšetřování fyzické zdatnosti, preskripce zátěže a optimalizováním fyzického zatížení tréninkových skupin. V oblasti výzkumu, pracuje v týmu, který řeší kardiotoxický vliv chemoterapie na fyzickou zdatnost u onkologických pacientů po léčbě maligních lymfomů a ovlivnění kvality života.

V medicínské praxi poskytuje služby z oblasti:

• Sportovní medicíny

• Preskripce tělesné zátěže

• Tréninkové programy

• Sportovní úrazy

 

Aktivní zdraví

Tento termín se zavedl, aby se zdůraznilo, že člověk se nemá uspokojit se svým zdravím jen jako se stavem bez choroby, ale že má možnost i povinnost aktivně svoje zdraví zlepšovat preventivními opatřeními vůči chorobám a zdokonalováním svých funkčních schopností. Vedle očkování se na vytváření aktivního zdraví uplatňuje racionální výživa, správná životospráva s přiměřenou aktivitou a odpočinkem, včetně spánku, vyvarování se zlozvykům (kouření, alkohol, drogy), celoživotní pravidelná přiměřená pohybová aktivita apod.

Každý člověk by měl takto převzít na sebe svůj podíl zodpovědnosti za vlastní zdraví. Diagnostika úrovně aktivního zdraví se opírá o celkové objektivní vyšetření, laboratorní a funkční vyšetření a o určení úrovně tělesné zdatnosti vzhledem k věku, pohlaví a případné odchylky zdravotního stavu.

 
 
 
 
 

Copyright © 2011 LAMPO