Aktivní zdraví
ORDINAČNÍ DOBA

 aktivnizdravi.cz

.

 

Pondělí       7 - 13
Úterý   13 - 18
Středa   7 - 12
Čtvrtek   7 - 12
Pátek   7  -  12

 

Telefon: 549 272 227

 info@aktivnizdravi.cz

.

 

Aktivní zdraví s.r.o.
MUDr. František Jedlička,Ph.D.
Jabloňová 603/22

621 00 Brno
IČO: 06525679

 

 

 

 

 

MUDr. František Jedlička, Ph.D.

 


 

Absolvent LF MU v Brně (1983), atestace v oboru všeobecného lékařství (1986) a v oboru sportovní medicíny (1992). Člen společnosti všeobecných lékařů ČLS JEP, člen společnosti tělovýchovného lekařství ČLS JEP.

Člen realizačních týmů reprezentačních výběrů ČR u družstva cyklistů-silničářů, u plavecké reprezentace a reprezentačních výběrů ČR v kopané v juniorských kategoriích.

V praxi sportovní medicíny se zabývá především problematikou vyšetřování fyzické zdatnosti, preskripce zátěže a optimalizováním fyzického zatížení tréninkových skupin. V oblasti výzkumu, pracuje v týmu, který řeší kardiotoxický vliv chemoterapie na fyzickou zdatnost u onkologických pacientů po léčbě maligních lymfomů a ovlivnění kvality života.

V medicínské praxi poskytuje služby z oblasti:

• Sportovní medicíny

• Preskripce tělesné zátěže

• Tréninkové programy

• Sportovní úrazy

 

Aktivní zdraví

Tento termín se zavedl, aby se zdůraznilo, že člověk se nemá uspokojit se svým zdravím jen jako se stavem bez choroby, ale že má možnost i povinnost aktivně svoje zdraví zlepšovat preventivními opatřeními vůči chorobám a zdokonalováním svých funkčních schopností. Vedle očkování se na vytváření aktivního zdraví uplatňuje racionální výživa, správná životospráva s přiměřenou aktivitou a odpočinkem, včetně spánku, vyvarování se zlozvykům (kouření, alkohol, drogy), celoživotní pravidelná přiměřená pohybová aktivita apod.

Každý člověk by měl takto převzít na sebe svůj podíl zodpovědnosti za vlastní zdraví. Diagnostika úrovně aktivního zdraví se opírá o celkové objektivní vyšetření, laboratorní a funkční vyšetření a o určení úrovně tělesné zdatnosti vzhledem k věku, pohlaví a případné odchylky zdravotního stavu.

 
 
 
 
 

Copyright © 2011 LAMPO