1. Historie |

Aktivní zdraví
ORDINAČNÍ DOBA

 aktivnizdravi.cz

.

 

Pondělí       7 - 13
Úterý   13 - 18
Středa   7 - 12
Čtvrtek   7 - 12
Pátek   7  -  12

 

Telefon: 549 272 227

 info@aktivnizdravi.cz

.

 

Aktivní zdraví s.r.o.
MUDr. František Jedlička,Ph.D.
Jabloňová 603/22

621 00 Brno
IČO: 06525679

 

 

 

 

Na úvod » Vysokohorský trénink » 1. Historie

 

Historie

Hypoxická stimulace se stala vysoce vyhledávanou tréninkovou metodou po OH v Mexiku v r.1968. Bylo zjištěno, že nastaly jisté fyziologické výhody pro ty,kteří se připravovali ve vysokohorském prostředí. Z toho důvodu bylo vybudováno mnoho vysokohorských tréninkových center po celém světě.Soutěžní povaha sportovního průmyslu vytvořila tajemství kolem přesné povahy zdokonalení, které sportovci získali.

Jsou jisté problémy s využitím vysokohorských zařízení pro sportovní trénink,které zahrnují okolní nízký tlak vzduchu stejně jako nepřístupnost těchto zařízení.Ve spojení s dekondicí, která se konstantně objevuje u sportovců po návratu do normobarických podmínek to vytváří potřebu pro zařízení,která mohou simulovat hypoxické podmínky v nízké nadmořské výšce. Původní zařízení zahrnovaly hypobarické komory,které snižovaly tlak vzduchu, tím simulovaly vysokohorské podmínky. Stejné problémy zahrnují důsledky spočívající ve sníženém tlaku ovzduší stejně jako extrémní cena.Četná zařízení, která vytvářejí snížený obsah O2 ve vzduchu při normálním tlaku byly vynalezeny včetně dusíkatých stanů.

Byly vyvíjeny generátory hypoxického vzduchu k přípravě v normobarických podmínkách se sníženým obsahem kyslíku.Okamžitá odezva byla trávit maximální množství času pod vlivem hypoxického vzduchu k dosažení největšího užitku z těchto přístrojů.Koncepce, podle které kratší expozice by mohla mít větší přínos než nejdelší dosažitelná perioda, nebyla do té doby hlouběji prozkoumána. Koncepce rozšířených period hypoxie byla vypracována množstvím společností.

Výzkumem v bývalém Sovětském svazu, z vesmírných a vojenských programů, bylo zjištěno, že subjekty aklimatizované na hypoxické prostředí vykazovaly větší vytrvalost v tomto prostředí a vývoj zvýšené rezistence na široký rozsah zátěžových a škodlivých faktorů.

Další výzkumy v těchto programech ukázaly, že největší přínos z hypoxické stimulace by mohl být dosažen zavedením střídavého pojetí. Tato metoda zahrnujících cyklické střídání mezi hypoxickým a normálním vzduchem krátkými intervaly v celkovém trvání 1-2 hodiny.

Dnes je jasné, že způsob ke zlepšení maximální vytrvalosti není v délce trvání pobytu ve výšce nebo způsobu aklimatizace (spánek, trénink apod.), ale v počtu přechodů z nízké polohy do vysokohorské a zpět. Hypoxicator simuluje vysokou nadmořskou výšku a ve spojení se střídavým způsobem užití nám dovoluje dosáhnout značně lepších výsledků. Můžeme také kontrolovat a monitorovat trénink, umožňující optimalizovat sezení pro jednotlivce.

Dnes je k dispozici několik modelů, které dovolují uživateli dýchat hypoxický vzduch. Zahrnují některé přístroje, které vyžadují uživatelé ke spánku v ovzduší s redukovaným obsahem kyslíku ve stanu a hypoxické komoře. Další možnost zahrnuje generátor hypoxického vzduchu, který může být v místnosti, kde uživatel může cvičit nebo odpočívat.Poslední IHT technologie umožňují pouze asi 1 hod. dýchání denně, zatímco si čtete nebo díváte na TV. Místo pobytu v malém uzavřeném prostoru stanu nebo komory se užívá pohodlná tvářová maska, která se nasazuje a sundává v cyklických intervalech.

 
 
 
 
 
 

Copyright © 2011 LAMPO