2. Výšková fyziologie |

Aktivní zdraví
ORDINAČNÍ DOBA

 aktivnizdravi.cz

.

 

Pondělí       7 - 13
Úterý   13 - 18
Středa   7 - 12
Čtvrtek   7 - 12
Pátek   7  -  12

 

Telefon: 549 272 227

 info@aktivnizdravi.cz

.

 

Aktivní zdraví s.r.o.
MUDr. František Jedlička,Ph.D.
Jabloňová 603/22

621 00 Brno
IČO: 06525679

 

 

 

 

Na úvod » Vysokohorský trénink » 2. Výšková fyziologie

 

Výšková fyziologie

Změny respiračního vzduchu při výstupu do hor:

Nadmořská výška (m)

Tlak vzduchu (mm Hg)

Vdechovaný po2 (mm Hg)/

Alveolární po2 (mm Hg)

Odpovídající podíl v nadm. výšce

0

760

149

105

20,95

2000

596

115

76

16,4

3000

526

100

61

14,5

4000

462

87

50

12,7

5000

405

75

42

11,2

6000

354

64

38

9,8

7000

308

55

35

8,5

8000

267

46

32

7,4

10000

199

32

-

5,5


Prahové působení výškově podmíněného nedostatku kyslíku: 

Výška (m)

Alv.po2

---/

O2 Frakce

7000

35

Kritický práh

8,5

4000

50

Práh poškození

12,7

2000

76

Práh reakce

16,4

0

105

Indiferentní zóna

21V indiferentní zóně je nejvyšší výkonnost neovlivněna. V zóně úplné kompenzace mezi prahem reakce a prahem poškození se již v klidu vyskytuje nepatrný vzestup srdeční frekvence, minutového srdečního objemu a dechového minutového objemu. Při práci je významné zvýšení těchto hodnot proti úrovni hladiny moře. Výkonnost se proto snižuje.

Překročení prahu poškození (hranice bezpečnosti) vede ke značnému zhoršení výkonnostní, rozhodovací a reakční schopnosti. Nad kritickým prahem se objevuje život ohrožující poškození CNS se ztrátou vědomí a křečemi a konečně: výšková smrt. 

Též důležité: časový průběh hypoxie: prudký pokles tlaku v letadle, akutní hypoxie - výšková hypoxie má dramatičtější příznaky než pomalejší chronická hypoxie. Ta se projevuje jako horská nemoc, což je soubor symptomů vyvolaných nedostatkem kyslíku. Typické jsou: oslabení vůle, poruchy spánku, ztráta chuti, dušnost, tachykardie, závrať, zvracení, bolesti hlavy a apatie, ale také i euforie (horské opojení nad 3000 m, podobné alkoholovému opojení).

 

 
 
 
 
 
 
 
 

Copyright © 2011 LAMPO