5. IHT |

Aktivní zdraví
ORDINAČNÍ DOBA

 aktivnizdravi.cz

.

 

Pondělí       7 - 13
Úterý   13 - 18
Středa   7 - 12
Čtvrtek   7 - 12
Pátek   7  -  12

 

Telefon: 549 272 227

 info@aktivnizdravi.cz

.

 

Aktivní zdraví s.r.o.
MUDr. František Jedlička,Ph.D.
Jabloňová 603/22

621 00 Brno
IČO: 06525679

 

 

 

 

Na úvod » Vysokohorský trénink » 5. IHT

 

IHT Sportovní trénink

IHT se stal populární mezi sportovci,kteří hledají legální a nemedikamentózní cesty k dalšímu zlepšení jejich výkonnosti a k překonání hrany jejich životní výkonnosti a soutěživosti.

Hypoxický trénink je prováděn v krátkých intervalech redukovaného kyslíku (hypoxického vzduchu) dýchaného pomocí obličejové masky střídaného s dýcháním okolního vzduchu. Máte plnou kontrolu nad tréninkovým sezením a můžete snadno monitorovat vaše fyziologické parametry aby se dala optimalizovat tréninková zátěž na vaše tělo. Simulované výšky jsou podstatně vyšší než ty, které jsou užívané ve stanech a dovolují zkrátit tréninkové sezení na 60-90 min. denně. Velikost tréninkového efektu extrémních výšek je tak velká, že ucítíte změny dýchání hypoxického vzduchu dokonce už v průběhu jedné nebo dvou minut.

Denní IHT sezení jsou příjemné a uvolňující - celkově strávená doba sezením v pohodlném nakloněném křesle zabere 60-90 minut. Celý tréninkový kurz vyžaduje 15-20 sezení.

Za podstatou IHT je mnoho fyziologických efektů, z nichž každý přispívá ke zvýšení vaší výkonnosti bez přetěžování.

- zlepšená mitochondriální výbava těla vede ke zlepšení energetické produkce na buněčné úrovni

- stimulování produkce EPO, hemoglobinu a retikulocytů zvyšuje vazebnou kapacitu krve pro kyslík.Tyto změny nastávají přirozeně a žádný z těchto parametrů nepřekračuje povolené limity od WADY

- zvýšení kapacity antioxidačního systému- chrání naše tělo před oxidačním stresem a vyčerpáním a snižuje délku rekonvalescence

- uvolnění VEGF/ vaskulární endoteliální růstový faktor/- protein ,který podporuje tvorbu nových krevních vlásečnic a zvyšuje průměr krevních cév / vasodilatace/- napomáhá účinněji uvolňovat kyslík do orgánů a svalů

- „jasně naladěný“ sympatický nervový a autoimunní systém

 

Výzkumy ukazují, že tyto efekty jsou vytvářeny modulováním arteriální saturace kyslíkem- intermitentní změny v množství kyslíku vázaného v krvi.

Tyto změny jsou vytvářeny dýcháním hypoxického vzduchu a mohou být monitorovány pulsním oximetrem.

 

 
 
 
 
 
 
 
 

Copyright © 2011 LAMPO