Ceník |

Aktivní zdraví
ORDINAČNÍ DOBA

 aktivnizdravi.cz

.

 

Pondělí       7 - 13
Úterý   13 - 18
Středa   7 - 12
Čtvrtek   7 - 12
Pátek   7  -  12

 

Telefon: 549 272 227

 info@aktivnizdravi.cz

.

 

Aktivní zdraví s.r.o.
MUDr. František Jedlička,Ph.D.
Jabloňová 603/22

621 00 Brno
IČO: 06525679

 

 

 

 

Na úvod » Ceník

 

Ceník výkonů nehrazených zdravotní pojišťovnou:

– platné od 1.1.2012

Přímá úhrada se řídí vyhláškou MZ ČR č. 467/1992 Sb, O zdravotní péči poskytované za úhradu a podle vyhlášky MZ ĆR č. 258/1992 Sb.

 

- Vyšetření pro  řidičský průkaz, ověření zdrav. způsobilosti držitelů řidičských oprávnění – 400 Kč

- Vyšetření pro  povolení  držení a nošení střelných zbraní (zbrojní pas) ­­­– 500 Kč

- Vyšetření k vydání  profesních průkazů (zdravotní a svářečský průkaz  apod.) – 200 Kč

- Potvrzení přihlášky ke studiu za první přihlášku – 100 Kč, za potvrzení dalších  á 70 Kč

- Vyšetření na žádost soudu k soudnímu řízení,vyšetření a zpráva pro Policii ČR v případě úrazu,napadení na žádost fyzické  osoby – 250 Kč

- Výpis ze zdravotní  dokumentace – 150 Kč

- Vyplnění  tiskopisu pro úrazové pojištění – 250 Kč

- Vypracování posudku bodového  hodnocení bolestného při úrazu – 250 Kč

- Vyšetření předoperační pro kosmetické a jiné nehrazené výkony(interrupce na vlastní žádost, plast. chirurgie) – 500 Kč

- Vyšetření pro lázeňskou péči na vlastní  žádost (samoplátce) a sepsání Návrhu – 300 Kč

- Aplikace očkovací látky nehrazené ze zdravotního pojištění na vlastní žádost  - 100 Kč

- Vystavení náhradního  dokladu (kopie PN, OČR) – 100 Kč

- Vstupní  a výstupní  vyšetření pro zaměstnání – 500 Kč

- Vyplnění žádosti o zavedení pečovatelské služby v domácnosti – 100 Kč

- Vyplnění žádosti  o umístění do  domova důchodců (ÚSP) – 100 Kč

- Jiný administrativní výkon bez vyšetření – 100 Kč

- Vyšetření nebo konzultace z oblasti  sportovní medicíny – 400 Kč

 

 
 
 
 
 
 

Copyright © 2011 LAMPO